Справжня Політика є невід’ємною частиною Угоди (далі – «Угода»), розміщеного і / або доступного в мережі Інтернет на домені Сайту, а також інших ув’язнених з Користувачем договорів, або договорів які можуть бути укладені з Пользователем.Пользуясь послугами Сайту, Користувач висловлює свою згоду з Політикою конфіденційності персональних даних сайту (далі – Політикою конфіденційності), і по своїй волі і в своїх інтересах дає письмову згоду на такі способи обробки Персональної інформації: збір, запис, систематизація, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення у встановлених цією Політикою цілях з використанням засобів автоматизації або без використання таких коштів на розсуд. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Клієнт / Користувач не повинен передавати персональні дані шляхом заповнення відповідних форм.Політіка конфіденційність залишається чинним щодо всієї персональної інформації, яку Сайт, може отримати про Клієнта / Користувача під час використання сайту, програм і продуктів сайту.

ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

Сайту може використовувати персональні дані Клієнта / Користувача з метою:

Збирати інформацію (Персональна інформація)

Ми збираємо наступну інформацію:

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Під час відвідування вами Сайту, адміністрації Сайту автоматично стає доступною інформація зі стандартних журналів реєстрації сервера (server logs). Сюди включається IP-адресу Вашого комп’ютера (або проксі-сервера, якщо він використовується для виходу в Інтернет), ім’я Інтернет-провайдера, ім’я домену, тип браузера і операційної системи, інформація про сайт / сторінку в соціальних мережах, з якого Ви перейшли на Сайт, сторінках Сайту, які Ви відвідуєте, дату і час цих відвідин, файлах, Cookie. Це інформація аналізується нами в агрегованому (знеособленому) вигляді для аналізу відвідуваності сайту, і використовується при розробці пропозицій щодо його поліпшення та розвитку. Зв’язок між Вашим IP-адресою і Вашою персональною інформацією ніколи не розкривається третім особам, за винятком тих випадків, коли це на це є згода і / або вимагає законодательство.Техніческую інформацію про відвідування Сайту (знеособлену) також збирають встановлені на сайті лічильники статистики.

ОСОБИСТО ДАЄ ПЕРСОНАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

З метою укладення Договорів Користувач також може надати такі персональні дані про себе або про організацію та її представників в інтересах якої він діє: ім’я, по батькові, прізвище, посаду, номер телефону, додатково можуть надаватися найменування, корпоративні реєстраційні дані (код підприємства, податковий номер , адреса реєстрації та поштову адресу такої організації, корпоративний телефонний номер, розрахунковий рахунок, найменування обслуговуючого банку, і кореспондентський рахунок і т.п.). Зазначені відомості про організацію не належать до персональних даних.

ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

Користувач зобов’язаний:

Захист інформації, що збирається

Сайт вживає всіх необхідних і досить організаційні, технічні заходи обережності для захисту конфіденційності даних користувачів. Тільки ті співробітники Сайту, яким необхідно виконувати робочі функції, для яких потрібен доступ до персональних даних, мають доступ до інформації про Пользователях.Пользователь визнає, що в разі недбалого ставлення самим Користувачем до безпечного зберігання персональних даних дає доступ до них, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до них. Сайт не несе відповідальності за збитки завдані таким доступом. Ми рекомендуємо Користувачам використовувати складні паролі, що складаються з цифр і букв.

ДОДАТКОВІ УМОВИ

Адміністрація / представник Сайту / Власник сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди і без повідомлення Користувача. Користувач бере на себе відповідальність за ознайомлення з оновленою версією Політики Конфіденційності, відповідно до якої регулюються правила користування Сайтом. Зміни в Політику конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденціальності.Действующая редакція Політики знаходиться на Сайті Виконавця і його піддоменів в мережі Інтернет.Данная ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ розроблена і діє в рамках чинного Законодавства ЄС про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних і про вільне переміщення таких даних.

КОРИСТУВАЧА УГОДА

Предметна Угода (далі також – «Угода») регулює відносини щодо використання функцій Сайту і загальні умови можливого надання Послуг між Виконавцем (далі також – «Власник Сайту»), з одного боку, і фізичною або юридичною особою Замовником, який прийняв умови цієї Угоди шляхом приєднання до цієї Угоди в цілому і беззастережно (далі також – «Користувач сайту»), з іншого боку, далі при спільному згадуванні іменовані «сторони», а окремо – «Сторона» Справжня согл шення і відносини Сторін, що виникли з цієї Угоди, регулюються законодавством.

Загальні положення Угоди

У цьому документі і випливають або пов’язаним з ним відносинах Сторін застосовуються такі терміни та визначення:

Будь-який відвідувач сайту з власної волі може заповнити надану для цього форму і стати Пользователем.Сайт містить інформацію і матеріали про товари і послуги, які в подальшому можуть бути надані Користувачеві в разі укладення реального договору. Якщо якесь фізична особа зареєструвалася як Користувача від імені уполномочившего його на те юридичної особи, це означає, що юридична особа приймає Угоду в повному обсязі з наступними з цього последствіямі.В зокрема, при використанні Сайту, Користувач не має права видавати себе за іншого людини або представника організації і / або співтовариства без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників Сайту, а також застосовувати будь-які інші форми і способи незаконного представництва інших осіб в мережі Інтер немає, а також вводити користувачів, Сайт та його представників в оману щодо властивостей і характеристик будь-яких суб’єктів або об’ектов.В разі виявлення порушення прав та / або інтересів у зв’язку з використанням Сайту, в тому числі іншим Користувачем, слід повідомити про це Власника сайту, шляхом подання відповідного письмового повідомлення, повідомлення по телефону з докладним викладом обставин порушення і / або гіпертекстової посиланням на сторінку, яка містить матеріали, якими порушуються відповідні права і / або інтереси з айта.

Інтелектуальні права

Всі об’єкти, доступні за допомогою Сайту, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, комп’ютерні програми, бази даних, музика, звуки і інші об’єкти, розміщені в рамках Сайту, є об’єктами виняткових прав Сайту і інших правовласників. Сайт надає Користувачеві право його функціонального використання в межах його загальних функціональних возможностей.Іспользованіе Сайту іншими способами, в тому числі шляхом копіювання (відтворення) розміщеного на Сайті Контенту, а також входять до складу Сайту елементів дизайну, комп’ютерних програм і баз даних, їх декомпіляція, модифікація, і подальше поширення, публічний показ, доведення до загального відома, строго заборонені, якщо інше не передбачено цією Угодою та ув’язненими Договорамі.Пользова ялина не має права відтворювати, повторювати і копіювати, продавати, а також використовувати для будь-яких комерційних цілей будь-якої частини Сайту (включаючи Контент, доступний Користувачу за допомогою Додатків), або доступ до них, крім тих випадків, коли Користувач отримав такий дозвіл від сайту / Власників сайту, або коли це прямо передбачено додатковими документами (Договорами, як Додатки тощо.). використання Користувачем сайту, а також розміщеного в ньому Контенту для особистого некомерційного використання допускається ін і умови дотримання всіх законів охорони авторського права, суміжних прав, товарних знаків, інших повідомлень про авторство, збереження імені (або псевдоніма) автора / найменування правовласника в незмінному вигляді, збереженні відповідного об’єкта в незмінному вигляді. Виняток становлять випадки, прямо передбачені законодавством, що регулює загальну захист даних або додатковими документами на використання Сайта.Сайт може містити посилання на сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб). Зазначені треті особи та їх Контент не перевіряються Сайтом на відповідність тим або іншим вимогам (достовірності, повноти і т.п.). Сайт не несе відповідальності за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ в зв’язку з використанням Сайту, а також за доступність таких сайтів або інформації та наслідки їх використання Пользователем.Ссилка (в будь-якій формі) на будь-який сайт , продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного або некомерційного характеру, розміщена на Сайті, не є схваленням або рекомендацією даних продуктів (послуг, діяльності) з боку Сайту, за винятком випадків, коли Сайт на це п ямо вказує.

Повідомлення

Власник Сайту / Адміністрація / Представник сайту і особи, представниками яких є Сайт, має право посилати Користувачеві на зазначений ним електронну адресу, телефон, посилання на сторінку в соціальних мережах інформаційні електронні повідомлення про події, що відбуваються в рамках Сайту або у зв’язку з ним і осіб яких він представляє.

Заключні положення

Дана Угода регулюється і тлумачиться відповідно до чинного законодавства, що регулює загальну захист даних. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цим Угодою, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодательством.Еслі з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди будуть визнані недійсними або що не мають юридичної сили, це не означає що решта положень не припинятимуть не є дійсними або НЕ пріменімимі.Временное бездіяльність з боку Сайту в разі порушення Користувачем або іншими Користувачами положень Угод не позбавляє Сайт права редпрінять відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає, що Сайт відмовився від своїх прав у разі вчинення в подальшому подібних або схожих нарушеній.Все суперечки щодо Угоди або у зв’язку з ним підлягають розгляду в суді за місцем знаходження Сайту відповідно до чинним законодательством.Данное КОРИСТУВАЧА УГОДА розроблено і діє в рамках чинного Законодавства про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних.